Silbury Hill
Foto: Ben Cremin, CC BY 2.0, Wikimedia

Silbury Hill je kopec tyčící se nedaleko slavného Stonehenge. Na tom by asi nebylo nic zajímavého, kdyby nešlo o uměle navršenou mohylu, jejíž účel je dodnes předmětem mnoha spekulací. Proč si pravěcí lidé dali takovou práci s přesunem tisíců tun hlíny?


Miliony hodin práce

Mohyla ve tvaru kužele byla navršena relativně rychle zhruba před 4 500 tisíci lety. Rozměry kopce, které činí výšku 30 metrů a šířku 160 metrů, napovídají, kolik námahy museli neolitičtí lidé na stavbu vynaložit. Vědci odhadují, že na přesun půl milionu tun materiálu muselo být zapotřebí 4 miliony hodin lidské práce. Z toho je jasné, že na mohyle muselo koordinovaně pracovat obrovské množství dělníků.

Archeologický průzkum ukázal, že před stavbou byl nejprve odebrán zhruba metr zeminy, který byl zasypán štěrkem z nedaleké řeky Kennet. Poté docházelo k postupnému navážení zeminy. To se zřejmě dělo po několik generací po dobu zhruba 120 let.

Dnes již těžko zjistíme skutečný účel umělého kopce. Můžeme však vycházet z historických faktů, které o dané době víme. V období mezi lety 2470 a 2350 před naším letopočtem došlo v oblasti kolem dnešní vesnice Avenbury, kde Silbury Hill leží, k nebývalé stavební aktivitě. Z Evropy dorazily nové formy keramiky, nové způsoby pohřbívání i první techniky zpracování kovů. Je tak možné, že kopec nějak s těmito velkými změnami souvisí. Nicméně archeologům se nepodařilo najít žádné stopy po pohřbených tělech a i k nálezům ostatních artefaktů došlo jen sporadicky.


V době, kdy se v dnešní Anglii usadili Římané, byla na úpatí kopce dokonce vybudována osada. Jasným důkazem o existenci mohyly v této době je pak silnice, která se kopci ostře vyhýbala. Pravděpodobně na jeho vrcholu také stávala jednoduchá obranná věž.

Teorie a spekulace

Teorií o funkci Silbury Hill se vyrojilo mnoho, a tak si připomeneme jen ty nejzajímavější.

Už v roce 1776 Hugh Percy, vévoda z Northumberlandu, podpořil výzkum kopce a nechal skupinou horníků do kopce vykopat šachtu. Očekávaný objev hromadného hrobu se však nekonal. Ani další výkopové práce v průběhu následujících let neobjevily zhola nic, pouze narušily stabilitu kopce.

Anglický učenec James Rendel Harris přišel ve 30. letech minulého století s teorií, že byl vršek dříve pyramidou, kterou postavila skupina starých Egypťanů putujících po světě. Vědecká obec toto tvrzení ovšem razantně odmítla.

Další teorie hovoří o pravěké astronomické observatoři, jenže situování vrcholku není zrovna vhodným místem pro pozorování nebes. V okolí by se našly vhodnější lokality. Zřejmě nepůjde ani o pozůstatek obřích slunečních hodin, ani o dokonalou skrýš pro poklad. Také nesmíme zapomenout na oblíbené spiklenecké teorie hovořící o dávné přítomnosti mimozemšťanů na Zemi.

Jako nejpravděpodobnější účel Silbury Hill se pak jeví, že kopec sloužil jako místo pro náboženské rituály. Ovšem i toto tvrzení je čistou spekulací.

Galerie:Přidat na Seznam.cz
About Admin

Tvorbě online obsahu se věnuje už od roku 2005. Rád píše o dění ve světě či o zajímavých místech. Jeho články najdete v několika dalších magazínech, které provozuje.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *