Ovládání mozku
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Konspirační teorie bývají nadšeným zdrojem různých pseudo-informací. A tak nám podle některých běžně nad hlavou létá UFO, o naši existenci usilují zlí duchové a takto by šlo pokračovat. Od padesátých let minulého století se hodně hovořilo o jednom veřejnosti utajovaném projektu, nesl krycí název MK-Ultra. Reálně opravdu existoval, vyrojila se však i řada spekulací.


Osudná padesátá léta

Padesátá léta dvacátého století byla v Americe co do upevňování moci poměrně náročná. Spojené státy byly uprostřed tzv. Studené války, kde se hlavním nepřítelem stal Sovětský svaz (SSSR). Hrozba komunistické nadřazenosti stála i za válkou v Koreji, která vzala život mnoha amerických mužů.

Kde přestávaly stačit zbraně fyzické likvidace, začalo se uvažovat nad jinými možnostmi, konkrétně nad ovládáním mysli. Program měl vzniknout v roce 1953 a tvářil se jako reakce na zvláštní psychické stavy navrátivších se vojáků, kteří mnohdy obrátili své přesvědčení a z vlastenců se stali komunisty. CIA podezřívala především Severní Koreu, že využívá účinného mechanismu ovládání lidí a pokusila se o totéž.

Související:  Co když nás napadnou zombie? Žádný strach, USA má plán

Drogy jako věda i zábava

Byla to vznikající éra psychedelických vjemů, zrodila se z revolty v podobě bohémských beatníků, následovaná slavnou dobou hippies. Poptávka po různých látkách ovlivňujících mysl se stala celoplošně žádoucí. Na tomto základě vznikl i tehdy přísně tajný program MK-Ultra.


Tento projekt, sponzorovaný CIA, experimentoval s celou řadou drog, jako LSD, extáze (MDMA), meskalin, heroin nebo třeba s látkami obsaženými v konopí. Za tímto účelem sdružil v několika svých centrech osoby seznámené s pokusy. Jistě, že nevěděli o skutečném cíli bádání. Častokrát jim bylo třeba řečeno, že testují lék proti schizofrenii či bolestem.

Pokusy samotné údajně oficiálně zaštiťovaly organizace jiné, jako třeba kampusy vysokých škol, nemocnice, ale i věznice. Jenže tím to nekončilo. Mnoho pokusných osob totiž tomuto mělo být vystaveno tajně či nedobrovolně. A nebyly to jen drogy nebo třeba hypnóza. Za účelem kontroly mysli, shromažďování informací, psychologického týrání a ovládání měli být lidé vystavováni neetickým, až nehumánním metodám. Příkladem může být cílená sociální izolace, elektrošoky nebo útoky psychického až sexuálního rázu.

Související:  Smyslem konceptu šedého muže je splynutí s davem a být ovcí jen naoko

Konspirace k zamyšlení

Poté, co koncepce projektu MK-Ultra vyšla díky zvídavým novinářům na povrch, rozhostila se celá řada domněnek. Ty nejodvážnější pracovaly s možností, že se dokonce experimentovalo s mozkovými implantáty. Podle jiné teorie byly z vládních peněz financovány a podporovány různé sekty, neboť pro informace o „vymývání mozků“ byly ideální. Nic z toho nejde objektivně potvrdit.

Faktem ale zůstává, že po prošetření činnosti projektu, potažmo komplexní činnosti CIA a dalších organizací (inspekci provedla hlavně tzv. Rockefellerova komise), byla ve druhé polovině 70. let vydána vyhláška, která výslovně zakázala nedobrovolné experimentování s drogami na lidských subjektech. Že by na onom šprochu bylo přeci jen pravdy trochu? Program MK-Ultra byl už tou dobou zastaven. Dle některých hypotéz však může neoficiálně existovat dodnes. Ale to jsou opět jen spekulace.

A nakonec prezentovaný závěr k činnosti projektu? Efektivní metoda ovládání mysli nebyla nikdy nalezena.

Galerie:Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata spjatá s historií, urbexem, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Přidat na Seznam.cz
About Admin

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata spjatá s historií, urbexem, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *