Kappa
Foto: Iwatebud, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Život samurajů byl těžký, za to však hrdinský. Není tedy divu, že se stali součástí celé řady japonských pověr. Jednou z nich je ta o nepoctivém vodním muži, jehož zlořádění zastavil právě udatný samuraj. Na oplátku, že se nad nepoctivcem smiloval, dostal od tohoto podivného tvora zázračnou mast.


Šibalský Kappa

Kappa je další z nekonečné řady japonských fantastických postav. Přirovnat bychom jej mohli k našemu vodníkovi, ale jen částečně. Kappa totiž nebývá zobrazován v lidské podobě tak, jak většinou znázorňujeme vodníky, Kappa má mít hlavu podobnou ptákovi a tělo připomínající želvu či jindy vydru. Na prstech má blány a na hlavě žlábek s vodou – zdroj jeho síly. Jeho domovem mají být vodní plochy, ať už řeky, potoky nebo bažiny.

Není velký a už vůbec ne inteligentní. Umí být hravý či roztomilý, pokud z toho pro něj kouká užitek. Více se mu však líbí role škoditele. Mile rád stahuje lidi pod vodu a ubližuje rozličnými způsoby. A právě toto prapodivné stvoření mělo sehrát klíčovou roli v příběhu, jak si mladý samuraj polepšil.

Kappa
Možné podoby šibalského stvoření. Zdroj: Volné dílo, Wikimedia

Hastrmanova mast

V jedné z japonských pohádek má Kappa další nešvar, rád krade. To mu dlouho prochází, než se objeví chudý samuraj, který cestuje krajem. Kappa vytuší příležitost a ukradne muži jeho kimono.


Rozhněvaný samuraj se však rozhodne učinit příkoří za dost. Zlému stvoření za trest usekne ruku. Kappa brzy pochopí, že chybějící ruka by byla nepříjemnou komplikací v jeho řádění. Prosí tak samuraje, aby mu ji vrátil. Ale muž je neoblomný, neplatí na něj žadonění, ani následné výhrůžky. Zoufalý Kappa se uchýlí k poslední možnosti, za svoji ruku nabídne samuraji zázračnou mast, včetně návodu na její přípravu.

Samuraj nakonec souhlasí a výměnou za mast končetinu vrátí svému majiteli, vytrestanému a pokořenému. Díky masti, která vyléčí všechny rány, nemoci a neduhy, se z něj stane slavný lékař. A ruku v ruce se slávou jdou i zlaťáky, a tak díky nepoctivému Kappovi dojde poctivý samuraj zaslouženého bohatství.

Kappa
Kappa. Zdroj: Volné dílo, Wikimedia

Jak vyzrát na Kappu, když nemáme samurajský meč?

Japonské legendy znají ale i jiné případy, kdy byl Kappa „přemožen“. A to docela jednoduše. Stačí se před ním uklonit. Nepříliš chytrý tvor se totiž nejspíše rovněž předkloní a tím se ze žlábku na jeho hlavě vylije voda, zdroj jeho životní energie. Pokud by u sebe měl napadený ohlávku z lýčí osiky, pak je jeho vítězství nad Kappou zaručeno zcela.Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata spjatá s historií, urbexem, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Přidat na Seznam.cz
About Admin

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata spjatá s historií, urbexem, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *