zombie
Foto: Pixabay

Zní to jako sci-fi, vymyšlený plán proti smyšlenému neexistujícímu nepříteli. Tato eventualita je ale realitou, Spojené státy americké skutečně načrtly postup reakce na útok oživlých mrtvol lačnících po lidském mase a krvi. Krycí název: CONOP 8888.


Coby kdyby

Není to zase až tak nadnesené, běžně dnes polemizujeme nad existencí mimozemských bytostí, kterým již běžně říkáme UFO. Proč si tedy nepohrát s myšlenkou, že by v důsledku živelné či chemické katastrofy, stejně jako například coby následek hrozivé epidemie, mohli umrlci ožít a na bázi žijících mrtvol primitivně toužit zabíjet.

V tomto případě by se mohl aktivovat předpřipravený plán amerického Pentagonu. Ten na svých jednatřiceti stranách rozpracovává kroky obrany před přímým útokem, ochrany zachování lidské populace i následnou rehabilitaci společnosti. Ta by se samozřejmě přizpůsobila dle míry úspěšnosti zombie apokalypsy.

Související:  Když bát se je zábava. Turistika strachu na vzestupu

Sice ještě neexistují, ale už se počítá hned s několika druhy

Zdá se to být celkem logické, stejně jako za života existují různé druhy lidí a živočichů i zombie by se dle vypracovaného plánu měly mezi sebou odlišovat, konkrétně se počítalo s osmi druhy. V tomto případě například podle druhu smrti, od kontaminace, přes mimozemský zásah, až po důsledek woo-doo kouzel.


A nechybí ani násilně zavražděná zvěř, jako třeba drůbež jdoucí za cílem msty za smrt v drůbežářských závodech.

Prozrazení tajného plánu

Na bázi teoretické se tato tématika řešila nejintenzivněji mezi lety 2009 a 2010 na vojenských školeních amerických armádních poradců. Do praxe byl námět uveden právě dokumentem CONOP 8888. V roce 2014 došlo k jeho odtajnění, text se dostal na veřejnost a způsobil vlnu dohadů. Jaká by byla politická, zákonná i společenská pravidla v případě takto vzniklé krize? A je důvod se obávat? Veřejnost horlivě hledala odpovědi po důvodu vzniku takového dokumentu.

Skutečnost? Údajně jen učební pomůcka

Existenci zombie plánu Pentagon po ohromném zpropagování médii nikterak nezastíral. Zároveň ale upřesnil, že spíše než o reálný postup proti nereálnému nepříteli se jedná o jakousi učební pomůcku během nácviku vojenských zásahů. Zombie se v tomto případě jevily jako dokonalé potvrzení toho, že se skutečně jedná jen o fiktivní scénář, na kterém si vojáci zároveň mohou nacvičit vyhodnocování globálních rizik a jejich řešení.

Conplan 8888
Zdroj: Volné dílo, Wikimedia

Smyšlený nepřítel se v plánech amerických armádních tréningových strategií konec konců objevoval už dávno před tím. Nejčastější odkaz na Sovětské vojsko v průběhu 80. let 20. století nahradily abstraktní termíny jako „oranžoví“, později se fiktivní útoky konaly ve státech „s odlišným kulturním prostředím“. Zombie byly jen další hra fantazie vojenských stratégů.

Ví snad vláda víc?

Otázka je to do jisté míry abstraktní, vlády všech zemí pravděpodobně ukrývají své „strašáky“ před zraky široké veřejnosti. V otázce pravděpodobnosti výskytu zombie se však americké úřady vyjádřily jasně. Žádné zprávy mířící k této možnosti nemají, není se tak čeho bát. Plán CONOP 8888 tak zřejmě v nejbližších letech zůstane skutečně jen cvičnou pomůckou se smyšlenou hrozbou útoku degenerovaného typu člověka, ohrožujícího lidstvo jako takové.

Galerie:

Zdroj: Dokument CONOP 8888 online


Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata spjatá s historií, urbexem, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Přidat na Seznam.cz
About Admin

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata spjatá s historií, urbexem, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Similar Posts