Mars
Zdroj obrázku: Pixabay

Život na Marsu pravděpodobně není a pokud ano, tak se jedná o život mikroskopický, soustředěný pouze v malých oblastech, které lidstvo ještě neobjevilo. V současnosti bychom se spíše měli ptát „Byl na Marsu život?“


Druhá modrá planeta sluneční soustavy

Rudá planeta dříve nemusela být tak nehostinná, jako je tomu dnes. Díky sondám Viking 1 a 2, Pathfinder, Mars Oddysey a Phoenix a díky průzkumným vozítkům Spirit, Oportunity a Curiosity víme, že se na Marsu nacházejí skalní útvary a koryta, která byla nesporně vytvořena vodní erozí. S vysokou pravděpodobností na Marsu tekly řeky a není vyloučený ani velký oceán, který pokrýval polovinu planety.

Voda na Marsu

Voda je předpokladem života, tedy alespoň takového, jaký známe z naší pozemské zkušenosti. Základem pátrání po životě na Marsu je tedy hledání vody v jakémkoliv stavu. Skutečnost, že byl na Marsu vody dostatek, podporuje teorii, podle které se na této planetě opravdu mohl vyskytovat primitivní život. Na jeho rozvoj bohužel nebyl dostatek času, protože voda z planety zmizela.

Mars nemá magnetické pole chránící těleso před částicemi z meziplanetárního prostoru. Atmosféra, kterou byl Mars před miliardami let obklopen, byla díky nepřítomnosti magnetického pole vystavena neustálému bombardování částic z vesmíru a její molekuly postupně mizely do vesmíru. Planety s magnetickým polem tyto vesmírné částice odrážejí zpět do vesmíru a atmosféru tak ochraňují.

Mars
Zdroj obrázku: NASA

Díky poklesu atmosférického tlaku se voda na Marsu začala rozpadat na atomy vodíku a kyslíku. Vodík se uvolnil do vesmíru a kyslík se vstřebal do hornin na povrchu planety. Tento proces trval zhruba miliardu let a poté následovalo období silné vulkanické aktivity. Jestliže život na Marsu existoval a přežil, musel se uchovat nejspíše pod povrchem nebo na pólech.


V roce 2001 objevila sonda Mars Odyssey důkaz o vodě na Marsu, konkrétně šlo o objev ledu pod povrchem a v roce 2008 tento objev potvrdila automatická sonda Phoenix. Dnes víme i o tzv. „ledových čepičkách“ na pólech. Důkaz o vodě na Marsu oživil naděje na objevení života i na takto nehostinném místě.

Co když život na Marsu opravdu existuje

Pokud život na Marsu byl a udržel se v extrémním prostředí až do dnešních dnů, musí být velmi odolný. Podobně odolní mikrobi se vyskytují na Zemi v temných hlubinách oceánů u horkých vřídel nebo v alkalickém jezeře Mono v Kalifornii.

Naději na objevení života nedává jen voda na Marsu, ale také sporadický výskyt metanu nad povrchem planety. Metan vzniká vulkanickou činností a nebo metabolickou produkcí. Metan byl pozorován na třech různých místech planety a nic nenasvědčuje tomu, že by byl výsledkem nějaké vulkanické činnosti, protože Mars je geologicky neaktivní. Poslední výsledky zkoumání ale ukazují na to, že metan nemusí být produktem něčeho živého. Český vědec Svatopluk Civiš vysvětluje výskyt tohoto prvku jako fotochemickou reakci bez zapříčinění čehokoliv živého. Na konečný verdikt budeme muset ale ještě nějakou dobu počkat.

Mars
Zdroj obrázku: Pixabay

Vědeckou senzaci také způsobil nález 4,5 miliardy let starého meteoritu ALH84001 v Antarktidě. V roce 1996 zveřejnila NASA jeho obrázky a původ. Složení plynů uvízlých v hornině tělesa odpovídá slaboučké atmosféře Marsu. Na snímcích jsou patrné zvláštní trubkovité struktury, které jsou nápadně podobné fosilním nálezům mikrobů ze Země. Jejich velikost je ale o mnoho menší než nám známé nálezy z domovské planety a je nepravděpodobné, že by takto malé struktury mohly nést informaci DNA, což je jeden z předpokladů života. Vědecká obec je v tomto případě rozdělena do dvou skupin. Ta první zastává názor, že jde o jakýsi předstupeň kopírovacího mechanismu DNA, který se později plně rozvinul v DNA. Druhá skupina je toho názoru, že trubkovité struktury vznikly krystalizací a není nutné je považovat za organismy.

I přes množství teorií dnes nemůžeme potvrdit, zda život na Marsu je a nebo se na rudé planetě život někdy vyskytoval. Na Marsu byla sice atmosféra i voda a planeta leží na hranici tzv. obyvatelné zóny, čímž chápeme vzdálenost od mateřské hvězdy, kde není ani přílišné horko ani extrémní zima a voda se může vyskytovat v tekutém stavu. Fosilní důkazy, které by život potvrdily, však chybí. Máme pouze sporný ALH841001. Absence ostatních fosilií je způsobena tím, že Mars prošel divokým obdobím vulkanické činnosti a kosmického bombardování, a tak veškeré možné důkazy nenávratně pohřbily tyto katastrofy.

Život ve Sluneční soustavě

Mars není jediným adeptem na hledání života ve Sluneční soustavě. Dalšími takovými místy jsou měsíce Europa a Titan. Europa obíhá Jupiter a je pokryta ledem. Předpokládá se, že se pod silnou vrstvou zmrzlé vody nachází tekutý oceán plný teplých pramenů, které vznikají díky slapovému vlivu Jupiteru. Titan má silnou atmosféru a podle experimentálních testů, které provedli vědci z NASA v roce 2013, je na povrchu možný vznik složitějších organických struktur.Přidat na Seznam.cz
About Admin

Tvorbě online obsahu se věnuje už od roku 2005. Rád píše o dění ve světě či o zajímavých místech. Jeho články najdete v několika dalších magazínech, které provozuje.

Similar Posts