superbouře
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Nová studie NASA ukazuje, že oteplování tropických oceánů by v důsledku změny klimatu mohlo vést k výraznému navýšení frekvence extrémních bouří do konce 21. století.


Tým vedený Hartmutem Aumannem z laboratoře Jet Propulsion Laboratory NASA v Pasadeně v Kalifornii prošel data za posledních 15 let, jež vědci získali za pomoci měřícího přístroje Atmospheric infrared sounder. Z analýzy vyšla najevo souvislost mezi průměrnou teplotou hladiny oceánů a náhlým výskytem extrémních bouří. Silné bouře vznikaly tam, kde byla teplota mořské hladiny vyšší než 28 °C.

Je známé, že je v tropických oblastech riziko extrémních bouří vysoké, ale Aumann říká: Naše data ukazují odhad toho, jak se pravděpodobně zvýší počet superbouří, a to minimálně v tropických oceánech.“

Současné klimatické modely předpokládají, že s rostoucím množstvím oxidu uhličitého v atmosféře, mohou teploty tropických oceánů vzrůst do konce století až o 2,7 °C. Pokud by k takovému nárůstu opravdu došlo, vědci s Aumannem v čele varují, že by se frekvence superbouří mohla zvýšit až o 60 procent. Ačkoliv klimatické modely nejsou dokonalé, výsledky výzkumu mohou posloužit jako vodítko, které ukazuje pravděpodobné důsledky změny klimatu. Superbouře, jakou bylo například řádění hurikánu Florence, by se tak staly v podstatě běžnou součástí hurikánové sezóny.

„Bouře znamenají více povodní, více škody na infrastruktuře, likvidaci úrody a další neblahé důsledky pro společnost.“ Podle Aumanna je zároveň již nyní ten pravý čas řešit opatření, které zmírní negativní dopady po bouřích.
Přidat na Seznam.cz
Similar Posts