Zelený záblesk
Foto: Brocken Inaglory, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

V našem prostředí se tento fascinující jev téměř nevyskytuje, ale námořníci jej ve svých lodních denících uvádějí celkem často. Zelené záblesky, které nastávají těsně před západem nebo krátce po východu slunce představují opravdu unikátní podívanou, během níž se nad zbytkem slunečního kotouče objevují zvláštní nazelenalé skvrny. V extrémně vzácných případech může jít i o modrou barvu.


Zelený záblesk obvykle trvá pouze několik vteřin, někdy může jít i o minuty. Nejde ale o nic nevysvětlitelného, i když, jak uvádíme níže, jeden otazník stále své vědecké vysvětlení nemá.

Příčinou tohoto meteorologického jevu je světlo reagující se zemskou atmosférou. K jeho zachycení je potřeba, aby se sešlo několik faktorů, z nichž některé lze ovlivnit, jiné nikoliv. Největší šanci k pozorování „zeleného slunce“ máte při sledování rovného horizontu, ideálně hladiny moře nebo oceánu. Ještě lépe je ale vidět ve vysokých nadmořských výškách. Jev také významně ovlivňuje čistota ovzduší, a tak v krajině s městy nemáte šanci zvláštní zbarvení zachytit. Samozřejmě je nutné znát čas západu a východu slunce.Web astro.cz úkaz odborně popisuje jako projev atmosférické refrakce, tedy rozdílného lomu barev viditelného slunečního spektra. K pozorovateli ale neproniknou všechny barvy, nejkratší cestu z těch, které lze lidským okem zaznamenat, má zelená. A právě ta se na krátký okamžik člověku ukáže. Zelený záblesk je nejčastěji pozorován v okolí rovníku, kde se vyjeví na několik vteřin. Vzácně se v polárních oblastech může ukázat i po dobu několika minut.


Intenzitu zeleného záblesku ovlivňuje síla ozónové vrstvy. Pokud je tato vrstva v místě pozorování v dobrém stavu, tedy hustá a průhledná, intenzita záblesku se zvyšuje. Ve vzácných případech, kdy je vrstva ozónu hustá, ale zároveň vysoce průhledná, může dojít k takzvanému modrému záblesku. Proč ale dochází ke změně ze zelené na modrou, není zcela jasné. Fyzik Andy Young uvádí, že by výjev modré barvy mohl mít souvislost s nízkým obsahem aerosolu v atmosféře.

Zelený, vzácně i modrý záblesk vyjevující se nad slunečním kotoučem při zrodu nebo skonu dne, fascinoval i naše předky, kteří úkazu připisovali všelijaké souvislosti. Dnes sice víme, že nejde o projev nadpřirozena, přesto fascinuje i nás.Přidat na Seznam.cz
About Admin

Tvorbě online obsahu se věnuje už od roku 2005. Rád píše o dění ve světě či o zajímavých místech. Jeho články najdete v několika dalších magazínech, které provozuje.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *