Joseph Kony
Vůdce LRA Joseph Kony. Foto. Volné dílo

Řada válečných konfliktů v Africe se vyznačuje tím, že se táhnou velmi dlouhou dobu, aniž by došlo k nějakému uspokojivému řešení. Situace ohledně Armády Božího odporu (LRA), což je označení pro povstaleckou skupinu v severní Ugandě, která čítá údajně okolo 500 – 3 000 vojáků, je ale netypická i pro tamní poměry. LRA totiž vznikla již roku 1987 a za dobu své činnosti má na kontě nepřeberné množství zločinů.


Vznik LRA byl motivován myšlenkou teokracie

U zrodu LRA stál Joseph Kony z kmene Acholi, který se prohlásil za hlas Boží a zpočátku se svými stoupenci usiloval o nastolení teokratického režimu v Ugandě. V současnosti však tato armáda působí v několika zemích. Podniká útoky a uskutečňuje násilné verbování také v Jižním Súdánu, Kongu a Středoafrické republice. Vojáci LRA se v podstatě nezastaví před ničím a bez milosti masakrují civilní obyvatelstvo. Další problém pak představuje skutečnost, že armáda do svých řad verbuje i dětské vojáky.

Související:  V zemi, kde se nekontrolovatelně šíří HIV, si vládce žije v přepychu obklopen patnácti manželkami

Podle dostupných informací je struktura LRA rozdělena do čtyř brigád, z nichž každou tvoří 300 – 800 vojáků. Celkové odhady počtu vojáků se pohybují okolo 3 000, přičemž toto číslo značně kolísá v důsledku únosů i úmrtí. Morálka LRA je udržována prostřednictvím výkonu různých náboženských praktik a obřadů. Bývalí bojovníci se netají svým přesvědčením, že Joseph Kony uměl nahlížet do jejich mysli a vždy odhalil případný pokus o útěk nebo zradu. Uvádí se, že zemřel roku 2015.

Teokracie je forma vlády, která se odvolává přímo na božskou moc. Vůdce je tak „pouhým“ zprostředkovatelem. Nejznámější formou vlády je v tomto ohledu takzvaná íránská teokracie vycházející z principů šíitského „dvanáctkového“ islámu.

Boj proti LRA je komplikovaný

LRA byla poměrně dlouhou dobu podporována vládou Jižního Súdánu, který jí však nakonec podobně jako další země v regionu vyhlásil válku. Velká akce proti LRA byla zahájena za spolupráce Ugandy, Konga a Jižního Súdánu roku 2008 poté, kdy velitel LRA Kony opakovaně odmítl podepsat navrhovanou mírovou smlouvu. Navzdory tomu, že se ji povedlo do značné míry rozehnat, nebyla poražena zcela. Přispívá k tomu skutečnost, že vede guerillovou válku a její vojáci se v regionu výborně vyznají.


LRA se zaměřuje na dětské vojáky

LRA postupem času pozbyla podpory většiny obyvatelstva, a to hlavně z toho důvodu, že unáší velmi malé děti, které posléze nutí bojovat. Výjimkou nejsou děti ve věku sedmi a osmi let. Ty jsou nuceny vraždit dokonce i příslušníky svých rodin, čímž u nich dojde k definitivnímu zpřetrhání vazeb s minulostí, protože nabydou dojmu, že už se nemají kam vrátit.

Související:  Genocida ve Rwandě. Peklo v nitru černého kontinentu

V případě Ugandy se odhaduje, že zde za dobu působení LRA bylo uneseno více než 80 tisíc dětí a dospělých. Udává se, že unesené děti tvoří až 80 % LRA. Nezanedbatelnou část představují i dívky, které se uplatňují nejen jako bojovnice, ale řada z nich se ocitá v trýznivé pozici sexuální otrokyně.

Představy o fungování LRA si lze udělat v podstatě jen z nepočetných svědectví těch šťastlivců, kterým se podařilo uniknout.

Galerie:Copywriterka se věnuje psaní na částečný úvazek od roku 2016. Vystudovala archeologii, ale zajímá se v podstatě o veškeré obory, které spadají do skupiny humanitních věd. Mezi její preferovaná témata, která jsou úzce spjata s jejími koníčky, patří gastronomie, přírodní a kulturní památky, historické události, literatura, flóra a fauna.

Přidat na Seznam.cz
About Admin

Copywriterka se věnuje psaní na částečný úvazek od roku 2016. Vystudovala archeologii, ale zajímá se v podstatě o veškeré obory, které spadají do skupiny humanitních věd. Mezi její preferovaná témata, která jsou úzce spjata s jejími koníčky, patří gastronomie, přírodní a kulturní památky, historické události, literatura, flóra a fauna.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *