Hadriánův val
Foto: Pixabay

V souvislosti se šířením koronaviru snad všechny státy na světě přemýšlejí o tom, jak se před ním co nejefektivněji bránit. Snaha ochránit vlastní obyvatelstvo je přitom pro každou zemi příznačná od vzniku civilizace. Dokonce již starověcí Římané uvažovali stejným způsobem. Hadriánův val, který se táhne přes severní Anglii jižně od skotských hranic od pobřeží Severního moře v blízkosti Newcastle upon Tyne, dále pokračuje k západu přes Carlisle až k Maryportu na pobřeží Irského moře, je toho nejlepším důkazem. Celkem měří 117,5 km.


Hadriánův val plnil svoji funkci po celou dobu římské nadvlády

Budování tohoto opevnění, které představovalo severní hranici Římské říše a mělo ji chránit proti útokům severních kmenů ze Skotska, začalo roku 122. Název mu dal právě v té době vládnoucí císař Hadrián, který o stavbě rozhodl.

Během šesti let bylo vybudováno kamenné a hliněné hraniční opevnění, jež svoji funkci plnilo v podstatě až do sklonku římské vlády v Británii, zhruba do roku 410. Případné útočníky Hadriánův val odrazoval svojí úctyhodnou šestimetrovou výškou i dvoumetrovou šířkou.

Související:  South Downs. Anglický národní park ležící nedaleko bohémského Brightonu

Hadriánův val plnil během éry Římanů nejen funkci opevnění, ale současně se stal i zdrojem příjmů, když obchodníci, kteří skrze něj procházeli, museli platit clo. Jeho posádka byla tvořena z pomocných jednotek armády.


Odhaduje se, že v plném provozu na Hadriánův val dohlíželo zhruba 9 000 lidí. Tento val byl součástí systému opevnění a valů k ochraně severní části, pobřeží a významných dopravních cest vedoucích do římské Británie, pro nějž se vžilo moderní souhrnné označení Limes Britannicus.

Od zdroje kamene na seznam UNESCO

V následujících staletích Hadriánův val neúprosně ohlodával zub času a v průběhu doby se pro obyvatele, kteří žili v jeho blízkosti, stal hojně využívaným zdrojem kamene. Tyto kameny skončily v základech domů, kostelů, farem i plotů.

Související:  Anglické národní parky: Dartmoor National Park

Během 17. století však začal poutat pozornost místních nadšenců pro historii a později i archeologů. Tento zájem byl ještě zesílen roku 1973, kdy zde byly nalezeny destičky s korespondencí vojáků, kteří na budování opevnění pracovali. Od roku 1987 se Hadriánův val nachází na Seznamu světového dědictví UNESCO. 

Hadriánův val lze nejlépe poznat z národní stezky

Nedaleko městečka Chesters je možné doporučit k návštěvě muzeum Hadriánova valu, v němž lze obdivovat celou řadu dochovaných artefaktů z římské doby. Případní zájemci se mají příležitost vypravit na národní stezku, která vede podle Hadriánova valu. Zde si mohou prohlédnout nejkrásnější a nejlépe dochované římské pevnosti. Tato stezka je dlouhá 135 km a lidé ji obvykle projdou za šest dní. Během putování nabízí rozptýlení návštěva měst Carlisle a Newcastle.

Galerie:Copywriterka se věnuje psaní na částečný úvazek od roku 2016. Vystudovala archeologii, ale zajímá se v podstatě o veškeré obory, které spadají do skupiny humanitních věd. Mezi její preferovaná témata, která jsou úzce spjata s jejími koníčky, patří gastronomie, přírodní a kulturní památky, historické události, literatura, flóra a fauna.

Přidat na Seznam.cz
About Admin

Copywriterka se věnuje psaní na částečný úvazek od roku 2016. Vystudovala archeologii, ale zajímá se v podstatě o veškeré obory, které spadají do skupiny humanitních věd. Mezi její preferovaná témata, která jsou úzce spjata s jejími koníčky, patří gastronomie, přírodní a kulturní památky, historické události, literatura, flóra a fauna.

Similar Posts