Atlantida
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Stejně jako Atlantik má svoji bájnou Atlantidu, i vody dalších světových oceánů údajně ukrývají pozůstatky kontinentů, kde kdysi bujelo vědění a civilizace jen rozkvétala. V Indickém oceánu to byla Lemurie a vody Tichého oceánu v dávných dobách spláchly vyspělý kontinent nazývaný Mu.


Příběhy o těchto ztracených zemích byly v minulosti nesmírně populární a jejich existenci se snažilo prokázat mnoho vědců a nadšenců. Dnes můžeme téměř s jistotou tvrdit, že žádné zatopené kontinenty s vyspělou civilizací nikdy neexistovaly, přesto však představy o nich stále vyvolávají pseudovědecké debaty a přitahují především čtenáře fantasy literatury nebo příznivce okultismu.

Lemurie

Lemurie měla být rozsáhlá pevnina mezi Madagaskarem a Srí Lankou. Teorie o tomto kontinentu vycházela z kosterních pozůstatků lemurů v Indii a jejich existence na Madagaskaru, tudíž tyto oblasti musela v minulosti spojovat pevnina, protože jinde v Africe ani na Blízkém východě nebyl doložen výskyt těchto opic. Mnoho vědců v 19. století skutečně v Lemurii věřilo. Pak ale v roce 1912 představil Alfred Wegener teorii kontinentálního driftu, která objasnila i lemuří záhadu.

Související:  Nejhorší přírodní katastrofy, které se odehrály ve 21. století

Humbuk kolem Lemurie ale neutichl. Helena Petrovna Blavatská popsala Lemuřany jako jednu ze sedmi „původních ras“, která však nedosahovala takového intelektu jako Atlantiďané, a tak je bohové odsoudili k utopení. Podle Rudolfa Steinera se jednalo o bezobratlé bytosti žijící z energie rostlin, které komunikovaly pomocí telepatie. Ve 20. století pak byl kontinent ztvárněn v mnoha dílech populární kultury.


Mu

O existenci ztraceného kontinentu Mu se poprvé v 19. století zmínil americký archeolog a antikvář August Le Plongeon, když zkoumal mayské pozůstatky na poloostrově Yucatán. Dospěl k názoru, že musí být mayská civilizace mnohem starší než například egyptská a jedná se tedy o potomky národa, který přišel z dnes již neexistujícího kontinentu. Jeho myšlenku následně zpopularizoval James Churchward, nicméně jím vyřčené teze nelze vědecky potvrdit.

Churchward tvrdil, že v zemi Mu žilo deset národů s jediným monoteistickým náboženstvím, které se později rozšířilo po celém světě. Kontinent zasáhla asi před 12 000 lety katastrofa a jeho pozůstatky představují Havajské ostrovy a Polynésie. Z přeživších velice inteligentních obyvatel se poté na ostrovech stali divoši. Tato fantaskní teorie má překvapivě i dnes své zastánce.

Související:  Verona – romantické město, které inspirovalo už samotného Shakespeara

Atlantida

Bájná Atlantida je zmiňována o více jak dva tisíce let dříve než Lemurie a Mu. Jediné svědectví podávají Platónovy spisy. Tento velký myslitel zmiňoval hustě osídlený kontinent s vyspělou architekturou a rozvinutým obchodem. Jeho lokace by měla být někde za Héraklovými sloupy. Toto místo dnes nazýváme Gibraltarský průliv.

Platón zánik Atlantidy připisoval mohutnému zemětřesení, které se mělo odehrát kolem roku 9 600 před naším letopočtem. Zda šlo o mýtus, nikdy nezjistíme, protože samotný Platón žil až devět tisíciletí po zániku Atlantidy. Někdo věří, že jde o území potopené v Atlantiku, jiní hledají spojitost s ostrovy ve Středozemním moři a jiné teorie mluví o ostrovech v Karibiku nebo Srí Lance. Žádný důkaz o existenci tak vyspělé civilizace z doby před přibližně 12 000 lety v oblasti Atlantiku ani Středozemního moře nemáme, a tak lze předpokládat, že jde rovněž o pouhou fikci.

Galerie:


Přidat na Seznam.cz
About Admin

Tvorbě online obsahu se věnuje už od roku 2005. Rád píše o dění ve světě či o zajímavých místech. Jeho články najdete v několika dalších magazínech, které provozuje.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *