jeskyně
Zdroj: Volné dílo, Wikimedia

Pavilandská jeskyně je na první pohled v celku nenápadné místo na pobřeží Jižního Walesu nedaleko města Swansea. Před dávnými časy se ale v tomto temném koutě Britských ostrovů začaly dít věci, které archeologové zkoumají od počátku 19. století až do dnešních dní a říkáme jim počátky civilizace.


Červená dáma je ve skutečnosti muž

Archeologické vykopávky se na pobřeží poloostrova Gower, kde se jeskyně nachází, prováděly již na přelomu 18. a 19. století, ale k prvnímu velkému objevu došlo v roce 1823. Tehdy objevil oxfordský profesor William Buckland hrob s lidskými ostatky. Určil, že jde o ženu z doby železné. Kosti této dávno zesnulé osoby byly obarveny červeně a neméně zajímavý byl i další obsah hrobu. Na čele kostry ležela kompletní mamutí lebka s oběma kly, vedle bylo položeno kolem pěti tisíc ozdob z mušlí, slonoviny a kostí. Buckland na základě objevených předmětů předpokládal, že objevil hrob římské prostitutky nebo čarodějnice. Vzhledem k obarveným kostem začal svůj nález nazývat „červenou dámou“.

Jenže s Bucklandovou interpretací nesouhlasil geolog William Sollas. Ten o necelých devadesát let později v roce 1913 vyrukoval s teorií, že se jedná o muže, který pochází z mladého paleolitu. Toto tvrzení nejenže z červené dámy udělalo nositele opačného pohlaví, ale zároveň mělo velké důsledky pro poznání britských dějin. Nikdo totiž na počátku 20. století nepředpokládal, že by v tak dávných dobách mohl na ostrovech někdo žít.


Přesná datace byla možná až v novém miléniu

V polovině minulého století byla vyvinuta datace pomocí radioaktivního uhlíku. To konečně mohlo vědcům napovědět, z jakého období kostra pochází. První výsledek, kterým bylo 18 tisíc let, byl mylný. V tu dobu byla téměř celá Británie pod ledem. Další pokusy přinesly překvapivé zjištění. Ostatky jsou staré nejméně 26 tisíc let. Bližší určení znemožňovala primitivní konzervace provedená v 19. století. Také bylo potvrzeno, že kostra patří muži.

Až v roce 2008 byla vyvinuta taková technologie, která dokázala odfiltrovat částice konzervačních látek. Stáří kostry bylo určeno na 29 tisíc let. Co to znamená? Tento údaj dokazuje fakt, že byly dnešní Britské ostrovy kolonizovány mnohem dříve, než se předpokládalo. Datace zároveň dokládá, že kulturní vývoj těchto lidí byl na relativně pokročilé úrovni, což značí množství předmětů kolem nebožtíka. Muž, stále označovaný jako „červená dáma“, byl zcela jistě pochován s velkým obřadem a dosud nebylo známo, že by obdobné rituály probíhaly v západní Evropě v takto brzké době.

Inovace ze západu

Mezi archeology a historiky vždy platilo, že v dávné historii přicházely inovace z východu. Objev „červené dámy“ naznačuje, že v tomto případě toto pravidlo nemusí být platné. Důkazy o takto starém obřadním rituálu jinde v Evropě neexistují, a tak je možné, že právě Británie je kolébkou pohřebních obřadů, které se postupem času rozšiřovaly do všech koutů Evropy.

Galerie:

Zdroje: R. Dinnis – Archeologie britských prvních moderních lidí; R. Castleden – Objevy, které změnily svět


Přidat na Seznam.cz
About Admin

Tvorbě online obsahu se věnuje už od roku 2005. Rád píše o dění ve světě či o zajímavých místech. Jeho články najdete v několika dalších magazínech, které provozuje.

Similar Posts