dopravní nehoda
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

dopravními nehodami na silnicích se setkáváme den co den. Často můžeme hovořit o štěstí, když důsledkem takové nehody jsou jen škody na vozidla, či lehké odřeniny. Důsledkem dopravních nehod však mohou být i fatálnější následky v podobě těžké újmy na zdraví, či dokonce i smrti. Ne všichni vědí, že tyto nároky bývají hrazeny z povinného ručení viníka a poškození nebo pozůstalí na ně mají nárok ze zákona. Jak si o nárok týkající se nemajetkové újmy můžete zažádat?


Od roku 2014 lze žádat vyšší odškodnění

Důvodem pro zvýšení odškodnění při újmě vzniklé v důsledku dopravní nehody je Nový občanský zákoník, který oproti tomu starému dal soudu větší volnost v rozhodování o těchto nárocích. Podle staré úpravy byly rozděleny nároky na nemajetkovou újmu do několika kategorií dle příbuzenského vztahu. Výše nemajetkové újmy stanovené soudem se tak mohla pohybovat v rozmezí 85-240 000,- Kč. Zde se objevovala značná kritika tohoto kritéria, která byla založena na tom, že toto kritérium neumožňuje zohledňovat další okolnosti, jako je skutečně prožitá bolest a intenzita citového strádání. Nový občanský zákoník toto kritérium značně zobecnil a dal tak soudům možnost volné úvahy a zohlednění všech relevantních skutečností.

Na základě toho jsou pojišťovny nuceny vyplácet z povinného ručení mnohem vyšší částky, což se samozřejmě projevuje také ve zdražení tohoto zákonného pojištění.

Po kom nárokovat odškodnění?

První variantou je podání žaloby v občanskoprávním řízení. V tomto případě budete žalovat přímo viníka nehody, který bude muset zaplatit soudem přiznanou částku sám. Tento postup byl častý v případě starého občanského zákoníku. Tento postup se však jevil jako vysoce neefektivní, vzhledem k tomu, že viníci často nebyli schopni někdy až milionové částky zaplatit. Nevýhodné postavení viníků ještě podtrhával fakt, že soud jim stanovuje povinnost uhradit nemajetkovou újmu ze své kapsy i v případě, kdy měli řádně sjednané kvalitní povinné ručení.


Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se využívá poněkud praktičtější postup, kdy poškozený nárokuje odškodnění přímo u pojišťovny, u které má viník nehody sjednané povinné ručení. Dobývání nároků tímto způsobem je pro poškozené jednodušší a efektivnější.

Viník povinné ručení nemá

V případě, že viník však nesjednal povinné ručení, nezbude poškozeným nic jiného, než vydat se cestou občanskoprávní žaloby (první varianty). Nutno však podotknout, že jde v celku o běh na dlouhou trať a faktické vymožení takového nároku není nepochybné, vzhledem k tomu, že už z faktu, že viník ani žádné levné povinné ručení sjednané neměl, lze usuzovat, že nepůjde o příliš vstřícného řidiče.Přidat na Seznam.cz
Similar Posts