Zubr evropský
Zubr evropský. Foto: Pixabay

Prostor mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou se v roce 2015 proměnil z vojenského výcvikového prostoru v přírodní rezervaci. Jeho návštěvníci tak mají jedinečnou možnost spatřit prostředí, které se ve středoevropské krajině nevyskytovalo možná několik tisíc let. Domov zde našli zubři, divocí koně a pratuři.


Tito kopytníci byli v pravěké Evropě hojně rozšířenými druhy přínosnými jak pro člověka, tak pro krajinu. V průběhu středověku je ale právě člověk ve volné přírodě vyhubil. Poslední pratur byl zaznamenám v roce 1627 v Polsku a jen díky zpětnému šlechtění je můžeme znovu poznávat. Zubři přežili v zajetí a koně v anglickém Dartmooru. Nyní se tato zvířata v Milovicích vrací zpět na stepní pastvinu, jejíž ráz paradoxně uchránil vojenský prostor.

Jako první se na toto místo nastěhovali divocí koně. Jejich aktivita dokázala proměnit pastvinu zarostlou invazivními druhy ve step, do níž se začaly vracet vzácné druhy rostlin a živočichů. Česká krajina je dlouhá desetiletí obhospodařována nevhodným intenzivním způsobem na velkých lánech. Důsledkem je eroze a sucho. Přítomnost kopytníků je pro krajinu důležitá. Jejich pastva napomáhá vracet do půdy uhlík a současně zadržovat vláhu. I proto byl na step vysazen zubr evropský a pratur.

Milovická pastvina je současně domovem rozmanitého množství drobných živočichů, zejména bezobratlých. V tůních se daří žábronožce či listonohu letnímu, který je podobný trilobitům. Z řad brouků zde přežívají řady chroustků, střevlíků, drabčíků, nosatců nebo chrobáků. Několik druhů se dokonce nikde jinde v Česku nevyskytuje. V Milovicích se daří i pestré škále motýlů. Z obratlovců lze zmínit ropuchy, skokany, ještěrky, užovky a velké množství ptactva včetně exoticky vyhlížejícího dudka chocholatého.


Přírodní rezervace Milovice je výsledkem úsilí neziskové organizace Česká krajina, jejíž cílem je zmírňování negativních dopadů klimatických změn, ochrana přírody a ochrana biologické rozmanitosti. Mezi jejich projekty se řadí programy Návrat zubrů do ČR, Návrat divokých koní, Návrat praturů či Záchranný program losa evropského.

Přidat na Seznam.cz
About Admin

Tvorbě online obsahu se věnuje už od roku 2005. Rád píše o dění ve světě či o zajímavých místech. Jeho články najdete v několika dalších magazínech, které provozuje.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *