Etruskové
Etruskové na nástěnné malbě. Zdroj: Volné dílo, Wikimedia

Nová genetická analýza, kterou provedli vědci z Florentské univerzity, zřejmě přichází s vysvětlením původu záhadných Etrusků. Národ, jehož civilizace vzkvétala na Apeninském poloostrově ještě před založením Říma, je po tisíciletí označován jako tajemný. Skutečnost je zřejmě mnohem prostší, než se dosud předpokládalo.


Analýza publikovaná v odborném periodiku Science Advances naznačuje, že měli Etruskové téměř identickou genetickou informaci s jejich latinsky mluvícími sousedy. To je v rozporu s dřívějšími teoriemi, které vycházely z předpokladu, že Etruskové, kteří hovořili dnes již neznámým neindoevropským jazykem nápadně se lišícím od ostatních v regionu, nemohou pocházet z indoevropské jazykové větve. Na základě tohoto faktu jim vědci přisuzovali jiný vzdálený původ.

Na místo toho se zdá, že obě skupiny, které si podmanily dnešní oblast Itálie, byli migranti z Pontsko-kaspické stepi, což je pásmo táhnoucí se od severního pobřeží Černého moře po severní pobřeží Kaspického moře. Během doby bronzové, kdy tito lidé přesídlili do prostoru Apeninského poloostrova, se zřejmě vytvořily dvě civilizační větve, přičemž první lidé, kteří používali etruštinu, asimilovali do své vlastní kultury i mluvčí jiných neznámých jazyků.

David Caramelli, profesor antopologie na univerzitě ve Florencii uvedl pro magazín LiveScience, že jsou tak zpochybněny jednoduché předpoklady, o genech rovnajícím se jazykům. Caramelli navrhuje složitější scénář, který zahrnuje asimilaci původních obyvatel včetně jejich jazyka, který se radikálně promítl do etruštiny.


Etruskové jsou známí jako první supervelmoc západního Středomoří. Měli obrovské bohatství a mohli konkurovat třeba starému Egyptu. V 7. století před Kristem dominovali celému regionu, ale zhruba před polovinou 3. století před naším letopočtem je pomalu začala podmaňovat nově vzniklá Římská republika. V roce 90 před Kristem Římané Etrusky zcela asimilovali. Od té doby byl jejich původ předmětem spekulací, a to především díky zmiňovanému jazyku.

Starořecký historik Hérodotos věřil, že Etruskové byli potomci Anatolských a Egejských národů, kteří uprchli na západ během hladomoru v Malé Asii. Jiní historikové je označovali za původní obyvatele Apeninského poloostrova. Tomu by odpovídalo i minimum archeologických důkazů o možné migraci. Jenže moderní věda dokáže poměrně přesně pracovat i se starověkým genetickým materiálem. Vědci tak shromáždili starověké genetické informace od 82 jedinců, kteří žili před 2 800 až 1 000 lety na dvanácti místech ve střední a jižní Itálii.

Srovnáním DNA těchto jedinců s DNA jiných starověkých a moderních národů došli experti ke zjištění, že navzdory velkým kulturním rozdílům mají obě skupiny téměř totožný genetický profil, který odkazuje na pontsko-kaspické předky. Záhadou tak zůstává zvláštní, dnes již vymřelý, etruský jazyk, který se vyvíjel zcela odlišně od svého okolí.Přidat na Seznam.cz
About Admin

Tvorbě online obsahu se věnuje už od roku 2005. Rád píše o dění ve světě či o zajímavých místech. Jeho články najdete v několika dalších magazínech, které provozuje.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *