hitler v sudetech
Hitler v Sudetech. Zdroj: Bundesarchiv, Bild 183-H13192 / CC-BY-SA 3.0, Wikimedia

Říjen 1938. Pohraničím den za dnem postupuje německé vojsko. Sudetoněmečtí obyvatelé nadšeně jásají a vítají armádu jako svého osvoboditele. Češi se zatajeným dechem sledují, jak se jejich nejčernější noční můry naplňují. Pohraničí bylo postoupeno Hitlerovi, který hrdě mával z okna jednoho z projíždějících vozů.


Mnichovská zrada

Utrpení sudetských Němců je nevýslovné. Pro každý národní projev vůle jsou honěni a štváni jako dravá zvěř. Říše dalšího utlačování nestrpí“, pronesl Hitler v půli září 1938. Již na konci měsíce byla v bavorském Mnichově dojednána a podepsána tzv. Mnichovská dohoda. Zástupci Francie, Itálie a Velké Británie tímto dokumentem rozhodli o postoupení československého pohraničí Německu.

Oficiální odůvodnění? Na tomto území bylo soustředěno nejvíce Němců z Československa. Ti chtěli a dle rozhodnutí dohody i měli právo začlenit se k rozpínající se Hitlerově říši. Skutečnost však byla čistě pragmatickým rozhodnutím zastupujících mocností. Svojí politikou ústupků vůči Německu se snažili ukojit Hitlerovy vize o Lebensraumu (životní prostor) a doufali, že díky tomu odvrátí válku. Naše pohraničí tak posloužilo jako záplata, která neměla dlouhého trvání, válka začala i tak.

Hitlerova inspekce napříč Sudety

Již 1. října začalo obsazování území. Dva dny na to vyrazil na inspekci jím pokořené krajiny i Hitler. 6. října mířilo jeho vozidlo přes Šluknovský výběžek. Cesta vedla přes Rumburk, Krásnou Lípu, Českou Kamenici a dále pokračovala směrem na Frýdlant.


Sudety (Sudetenland) byly kompletně obsazeny během deseti dnů. Zatímco mnozí Češi chvatně opouštěli území, většina Němců vojákům nadšeně mávala, německé dívky domnělým osvoboditelům do klop vkládaly květy.

Zastávka v České Kamenici

Böhmisch Kamnitz, jak se Kamenici německy říkalo, je městečko, jehož historie sahá až do 13. století. Jednalo se většinově o město německé, Češi zde byli v menšině. Mimo jiné také v důsledku hospodářské krize a s ní spojenou nezaměstnaností, která pohraničí postihla nejvíce, začali zdejší Němci vzhlížet k Hitlerově říši a zatoužili stát se její součástí. A tak se i v Kamenici začaly rozmáhat různé radikální skupiny narušující pořádek a sabotující českou vládu, objevoval se zde pro německý fanatismus.

Když tak Hitlerův osobní vůz dne 6. října 1938 zastavil na místním náměstí, bylo vidět nadšené zvedání pravice a provolávání „Heil Hitler“. Pro Němce se situace zpočátku skutečně zlepšila, zbrojní průmysl nabídl práci v Sudetech i v říši samotné. Když však začala válka, útlum životní úrovně se dostavil znovu. Byl zaveden přídělový systém, mladí museli na frontu.

Ten den, kdy sem Hitler zavítal, bylo pro Němce ale vše zastřeno závojem idyly. Pronásledování odpůrců režimu či Židů byl druhotný jev, první pozornost se zaměřila na radost z toho, že dorazil „mesiáš vůdce“.

Klíčovou roli toho dne sehrál kníže Ulrich (Oldřich) Kinský. Nacismus prosazoval již dlouhou dobu a nyní dostal příležitost osobně přivítat Hitlera a potřást mu rukou. Hitler ve svém otevřeném voze nejprve projel slavobránou s nápisem „Dank dem Retter“ (Dík zachránci), všude visely nacistické vlajky, dav jásal. Auto zaparkovalo před budovou dřívějšího soudu. A právě zde Hitler z vozu vystoupil, pokynul davu a na znamení významnosti situace se podepsal do Zlaté knihy města. Pokud dokument existuje ještě dnes, pak je odrazem jednoho dne, který psal dějiny totalitní utopie, jež roku 1945 naštěstí skončila.

Galerie:

Zdroje: ceska-kamenice.cz; Informační cedule muzea


Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata spjatá s historií, urbexem, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Přidat na Seznam.cz
About Admin

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata spjatá s historií, urbexem, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Similar Posts

Komentáře (40):

 1. Lidovci společně se sudetskými Němci na jejich sjezdech již plánují opět jejich návrat. Nečeká nás dobrá budoucnost. Rusko jsme rozeštvali svým nepochopitelným chováním a od Německa ani USA žádnou pomoc očekávat nemůžeme – proč by to dělali. Oni již si náš průmysl i banky již rozebrali a tak nemají důvod.

 2. Žádný Čech Německé okupanty nezdravil a nevítal. Ti co zvedali ruce vždy byli jen a jen Němci. Češi ze sudet byli Němci vyháněni jinak je zabíjeli, lynčovali ,ničili jejich majetky to by si každý rádoby historik měl uvědomit a trošku se v této době zorientovat a dovzdělat. Již v roce 1936 tuto nenávist vůči českému obyvatelstvu v příhraničí na Karlovarsku rozdmýchával Henlain který již v té době měl plnou podporu od Ernsta Réma, v té době člověk nejblíže Hitlerovi.

 3. dnešní doba náckům přeje,kharl pampers dostal majetky a romové pracovali pod bičem otrokáře i v Letech ale nějaký Vašík to vše smazal a národ tupců nadšeně aplaudoval!

 4. Děkuji autorce za článek ,který se nehodí dnešní propagandě.

 5. Češi neprchali ze Sudet , Češi byli vyháněni do vnitrozemí. Postihlo to moje prarodiče a plno Čechů muselo opustit svá obydlí jen se základními potřebami. Vím z vyprávění o bestialitě sudet. Němců vyprovokované rvačky zabíjení Čechů, ničení českého majetku. Je smutné ,že dnes litovaní sude.Němci, kteří museli po válce opustit československé území ,které bylo schváleno mezinárodní dohodou jsou vykreslováni jako oběti války, kterou ale jejich soukmenovci začali a k Čechům se chovali jak ke zvířatům

 6. Hitlerovi šlo jen o naše pevnosti,ňejací sudeťáci mu bili ukradený

  1. Praha nebyla v Sudetech a taky Hitlera vítala.

   1. V Praze zilo mnoho Němců.To oni mávají na fotkách fasounum

  2. Nedávno jsem četl, že to byl nápad presidenta Beneše podstoupit pohraničí v rámci zachování míru. Ale prý měl velký strach z toho, že se to jednou prosákne na veřejnost….

   1. Jednalo se pouze o neopevněný Šluknovský výběžek,

  3. Michala za češtinu málo bili…

   1. Něco k tématu?

   2. píšese Drahomír ne drahomír

  4. To pravda není, protože Hitler byl v úzkém spojení se sudet. Němci prostřednictvím Henleina, který byl jmenován protektorem Sudet. A začalo vyzbrojování sudet. Němců a příprava na válku. Je velká škoda, že pamětníci této tragické doby pomalu vymírají a dějiny se snaží překrucovat u nás určitá část českých politiků, kteří velmi ochotně se zúčastňují v Německu srazů spolků prahnoucích navrácení majetků. Jako první, dal zdravici Havel a jeho „přátelé“ a nepožadoval vyrovnání materiálních škod , za vyvražďování Českoslováků a jiné újmy na státu. Dnešní mladí lidé se už o těchto událostech nedoví, protože není žádoucí tuto skutečnost objasnit. I dnes v EU mají opět hlavní slovo Němci a naše požadavky jsou opět na vedlejší koleji , ale bohužel dost s přispěním některých českých zástupců.

 7. Děkuji autorce za článek. Jistě jste si dala práci s rešerší. Na p. Malého a spol. nedejte, jistě by nic kloudného nesepsali. Inu to je obrázek všech českých diskusí.

 8. Přesídlení v praxi
  Je poměrně málo známou skutečností, že plány na vysídlení českého obyvatelstva po celkové okupaci a obsazení Čech roce 1939 vzniku protektorátu (nikoliv Slovenska, které bylo spojencem Hitlera a fašistické) nezůstaly jen na papíře, ale v některých oblastech byly skutečně realizovány. Nacisté měli v úmyslu vytvořit postupně se rozšiřující německé enklávy na českém území, které by byly propojeny se sousedními župami v Německu či Rakousku. Tak by bylo české obyvatelstvo zatlačováno do stále menšího prostoru. 
  Jako první začalo vystěhování obyvatelstva z oblasti rozšiřovaných vojenských cvičišť. Nejdříve byli postiženi lidé žijící v obcích na Drahanské vrchovině, kde padlo rozhodnutí o vystěhování již v roce 1940. Prvních pět vesnic bylo vyklizeno do konce března 1941. Následovaly další fáze a celkem muselo do dubna 1945 odejít obyvatelstvo 33 obcí v počtu přesahujícím 18 000 osob. Ještě horší situace nastala v prostoru Benešovska a Sedlčanska, kde vzniklo rozsáhlé cvičiště zbraní SS. Postiženo tím bylo okolo 30 000 lidí a vyklizení (částečné, nebo úplné) postihlo přes 70 vesnic a větší množství osad. Totéž se dělo v podhůří Brd. 
  Co všechno se změnilo po vzniku protektorátu?
  ZEJMÉNA PŘESÍDLENÍ ČESKÉHO OBYVATELSTVA
  Někteří čeští sedláci museli odejít i z oblastí německých národnostních ostrovů na Jihlavsku či Vyškovsku. Do protektorátu naopak přicházeli etničtí Němci z oblasti Dobrudže, jižní Bukoviny či Besarábie, kteří se usazovali v domech konfiskovaných jejich původním majitelům za odbojovou činnost, nebo se jednalo o majetky zabavené Židům. Toto vše tedy mělo sloužit k postupnému ovládnutí prostoru českých zemí a je nepochybně velkým štěstím pro český národ, že druhá světová válka skončila porážkou nacistického Německa.

 9. …v roce 1938 došlo k ukradení českého pohraničí Adolfem Hitlerem a naši spojenci Anglie a Francie nám nepomohli naopak posvětili společně s Vatikánskou církví, posvětili Hitlerovi ukradení části naší vlasti v Mnichově a za tuto zradu očekávali že je Hitler nenapadne…A tak v r.1938 bez souhlasu a proti protestům ČSR došlo k obsazení Českého (nikoliv Slovenského území to již bylo fašistické a Čechy Slováci zradili a všichni se po roce 1938 z Čech dobrovolně odstěhovali do svého milovaného fašistického Slovenského Štátu) ….tak došlo o obsazení českého pohraničí fašistickými germánskými vrahy národů…za neprotestující podpory ANGLIE FRANCIE ITÁLIE a VATIKÁNU a tehdy se k Čechům obrátil zády celý Slovenský národ a vyhlásil samostatný fašistický Štát, vyvraždil židy rozkradl jejich majetek a davy Slováků na ulicích řvaly : SLOVENSKO SLOVÁKOM PALESTÍNA ŽIDÁKOM
  ……a tehdy došlo k největšímu a okamžitému vyhnání a exodu v historii Evropy a přesunu českých obyvatel ze staletí obývaného českého pohraničí do vnitrozemí a to jen s osobními věcmi…….fašistické gaunerské německé zrůdy UKRADLI české pohraničí až k labské nížině ukradli českou půdu pole domy chalupy stodoly domácí zvířata fabriky výrobní provozovny zkrátka všechno a to bez jakékoliv finanční náhrady a kdo se protivil toho zastřelili……a pak už po obsazení pohraničí hitler neměl žádný vojenský problém zabrat celé čechy a moravu když naše hranice po ukradení pohraničí neprobíhala v horském terénu s vybudovanými bunkry Masarykem ale v polabské nížině
  a když písničkář Karel Hašler napsal po tomto násilném vyhnání českého obyvatelstva z jeho půdy a majetku písničku CHALOUPKY POD HORAMI a další národní písně………tak po totálním obsazení a protiprávní okupaci a ukradení celé ČSR českým občanům v roce 1939…byl poté Karel Hašler odvlečen do koncentráku a tam německými vrahy ZAVRAŽDĚN spolu s mnohými dalšími českými masarykovými sokoly a literárním i společenskými českými osobnostmi a vojenskými důstojníky. A České židovské obyvatelstvo bylo okamžitě odvlečeno do vraždících továren koncentračních táborů…..
  Češi nebyli s němci ve válečném stavu pouze mizivé % v cizích armádách na východní a západní frontě a němci vyvraždili během 6ti let na historicky doložených 360tisíc občanů ČSR….a pouze pro ilustraci o německých vyhlazovacích zrůdných vraždách na českém národu, tak jen pro ilustraci uvádím, že během II.světové války zahynulo v bojích v Evropě Africe a v Tichomoří celkem 407.000 američanů v boji !!!…a čechů bylo vyvražděno 360.000 !!! a to vyvražděno s pověstnou německou důsledností kulkou provazem gilotinou plynem…a ti dnešní Češi co by chtěli zpochybňovat odsun němců z ČSR a Benešovi dekrety kterými český prezident pouze plnil Jaltskou dohodu mezi SSSR USA a VB o odsunu němců a maďarů z čech a slovenska…..tak takový čecháčkové znevažující benešovy dekrety jsou vlastizrádci a patří před soud

  1. Trošku blábolíte. České židovské obyvatelstvo BuM nebylo „okamžitě odvlečeno“. A to pominu, že řada Židů, např. v Praze se pokládala za Němce, mluvili německy. Něco si nastudujte a nepište tendenční kecy na úrovni duchaplné seminárky. Karel Hašler určitě nebyl „odvlečen“ do koncentračního tábora za nějakou lidovou písničku – to i z těch nacistů děláte účelově (?) voly. Nějak jste nám nevysvětlil, proč nám nechtěli spojenci pomoci v r.1938 – byl to z velké části důsledek špatné vnitřní i zahraniční politiky „prezidenta budovatele“ Edvarda Beneše. To snad nevíte ? Ten tragéd a babral z velké části osobně (!) mohl za tak značnou „oblíbenost“ RČS, kdy všichni jeho sousedé se na něj v r. 1938/39 svorně a ochotně vrhli, vč. bratrů Slováků. A už děsně kecáte o „vyvraždění“ 360 tis. občanů ČSR – kolik čs. občanů padlo jako vojáci – jen ve „východním“ sboru, např. na Dukle ? Mamlase prolhaná ! Bohužel, dodnes zde žije spousta neználků naší historie, blábolistů a lhářů, jako jste vy. Nemám potřebu plédovat za skutečné zločiny Třetí říše a konkrétních nacistických zločinců, ale žvanílky a překručovace historických faktů (typicky bolševickým způsobem) nemám rád, to je celé ! Naštěstí je už dnes k dispozici spousta literatury a kdo chce, dozví se správné informace, nikoliv jen tendenční kecy …

   1. Proč urážíte ? Jinak přece není rozhodné zda odvlekli židy, ale i komunisty, sosdemáky, inteligenci , sokoly atd. hned nebo až v pozdějších letech. U Hašlera jste nám neráčil uvést za co ho tedy němci v koncentráku utýrali. Obecně se má zato , že svými písničkami nácky tvrdě provokoval. Že nebyla ČSR demokracie u některých okolních monarchií a totalit oblíbená(nalezlo zde úkryt mnoho antifašistů , židovských umělců atd.) ? No to ji jde jen k dobru. Ti zavraždění židé, komunisté, odboj, sokolové atd.. se do statistiky nezapočítávají ? To je novinka..

   2. Pane Karle blábolíte vy . Už čerpáte bohužel z „novodobých“ dějin na kterých zapracovala EU a jistě je znát na nich současné „výklady německých dějin.“ Určitě jste osobně neznal nějakou postiženou židovskou rodinu.

  2. Vážený pane! Karel Hašler, nikdy nenapsal písničku „Chaloupky pod horami“, i když ji možná zpíval na svých představeních, kde si do její melodie, dával svoje slova. Tuto píseň, složil pan František Voborský, pocházející z malé vesnice Hroby na Táborsku, který ji napsal okolo roku 1938, byl to nejen řemeslník, ale také malíř, karikaturista, /taky komiksů třeba o Pepině Rejholcové/, spisovatel, textař, a tuto píseň mu vydaly dvě vydavatelství ESTA a ULTRAPHON. Po skončení druhé války, byl odsouzen na 25 let žaláře, neboť právě pro text, musel sloužit nacistům, pod pohrůžkou koncentráků, zvolil tuto službu, a začal psát antisemitské články, proti Benešovi, Stalinovi, Rooseveltovi apod., ke konci války začal, naopak psát proti Němcům a to mu vyneslo po válce né smrt za kolaboraci, ale oněch 25 let věznění. S pozdravem! Helena R.

  3. naprostý souhlas jak jste to napsal , ještě bych dodal že Německo stojí za všechno zlo jak v historii tak v současnosti eu

 10. Bohužel další článek, který místo historie stále dokola omílá prvorepublikovou propagandu. Mnichov nebyla žádná zrada spojenců. Na problém Sudetských němců spojenci upozorňovali v Paříži již v roce 1919, kdy se Československo officiálně rodilo na mezinárodním poli. Bohužel Československá delegace celou věc bagatelizovala a lhala o budoucím uspořádání ve formě federalizace po vzoru Švýcarska. Tedy Mnichov nebyl žádnou zradou, ale jen nápravou toho čeho se spojenci v Paříži v roce 1919 dopustili. A nešlo jen o Sudetské němce, stejně podvedeni se cítili Slováci a Rusíni v Podkarpatské rusy, kterým byla rovněž slíbena federalizace. Slováci se několirát snažili o získání autonomie, dokonce v roce 1928 formou puče. Jejich snahy o samostatnost vyvrcholili v roce 1939 vyhlášením samostatného státu. Takže po celou dobu Československa vyvíjeli stejnou činnost jako Sudetští němci, přesto se o jejich „zradě“ nikde nepíše. Sudetští němci nechtěli být nikdy součástí Československa, a měli stejné právo na svůj stát jako Češi, nebo Slováci, to že byli násilím přiřazeni k Československu a v něm skutečně šikanováni, za to jim pak nelze vyčítat jejich tíhnutí k Německu. Prosím autora tohoto článku, aby když bude zase psát o historii, nestudoval poze české prameny, ale přečetl si něco i od zahraničních autorů např. Mary Heimannové.
  Je třeba se už konečně ke své historii postavit čelem a né stále dokola opakovat svou ukřivděnost.
  Děkuji

  1. Pane Malý máte naprostou pravdu ,první republika měla požehnání především USA,díky stykum T.G.Masaryka .Rozpad monarchie si přál kde kdo,ale nesvobodu menšin -Madaři Němci,Poláci nikdo nedomyslel,neměli stejné podmínky ,nebyli spokojení a za krize byly Sudety mimo zájem naší vlády ,co jsme čekali,Hlavně jsme nečekali ,že k moci se dostane Hitler ,kterej se menšin zastal,než to naší garnituře došlo,Sudety věřili jemu a cestu jsme mu otevřeli svojí laxností.Nebo hloupostí .Přitom stačilo mít Kantonální členění země ,jako to maj šVÝCAŘI a jde to.Tod vše

  2. Jakpak byli českoslovenští občané německé národnosti v ČSR šikanováni? Neměli stejná občanská a sociální práva jako ostatní? Neměli své školy, svá divadla a politické strany? Neměli své poslance v parlamentu? A to jak levicové, tak pravicové? Dostali pak při připojení k tzv. Třetí říši více občanských a dalších práv? To, že nebyl nacionalizmus v ČSR vůdčí politickou ideologií je klad tehdejších politických poměrů. A to, že o jedné suverénní zemi rozhodly bez její účasti jiné země bylo proti všem tehdejším i současným zásadám a závazným mezinárodněprávním normám. Ze strany spojenců vázaných smlouvami to pak byla zrada! Jinak by pro pana Svatopluka bylo vhodnější, aby si doplnil znalosti českého pravopisu z prvních let základní školy a netrápil se tak složitými úvahami, jako je hodnocení složitých období evropských dějin.

   1. Od člověka s právním vzděláním bych očekával lepší povědomí o vlastní historii. Víte, to že někomu umožníte vydávat desítky novin a časopisů v jeho jazyce apod. „demokratické“ vymoženosti, to je sice krásné, ale sociálně mu to nepomůže ani jej nenasytí. Krátce a zjednodušeně – jednání velmocí bylo založeno na právu každého na vlastní stát, to se přesně proklamovalo (vznik nových národních států). Na základě nepřesných až lživých sdělení a údajů čs. delegace (Masaryk, Beneš aj.) a tzv. národní revoluce z Října 1918 vzniklo i nové Česko-Slovensko, bez vhodného uspokojení Němců v Čechách (oni nechtěli do Německa, ale k novému Rakousku !). Vznikl stát jména, kde jedna menšina – Němci byla početně větší než Slováci (proto se účelově ad hoc vytvořil tzv. československý národ – nesmysl nejen věcný, že). Československo (RČS) mělo být po vzoru Švýcarska kantonálním státem, se samosprávou jednotlivých národností. To ovšem české „elity“ odmítly – no, šlo jim asi (?!) o moc a výhradní vládu (resp. nadvládu). Nespokojenost nebyla jen u Němců, ale všech menšin – Poláků, Maďarů, Rusínů i Slováků, kteří byli českými politiky také oklamáni. Oklamaných bylo prostě trochu moc. Logicky i nespokojených. Do toho, jako katylyzátor, zasáhla světová hospodářská krize r. 1929, kdy nejvíce zasaženy byly v českých zemích právě oblasti Sudet. Oklamaní a nespokojení se SVORNĚ vrhli na „svůj“ stát, údajně „výkladní skříň demokracie“ v Evropě. No, zjevně ten pocit nesdíleli. A je očividné, že ani spojenci čs. státu a jeho politické reprezentace, zejména Francie a Velká Británie. Takže to svést (ad Mnichov 1938) pouze a výhradně na nějakou „zradu“, je hodně zavádějící a zjednodušená pohádka na český způsob. Beneš bez spojenců nebyl schopen udělat nic, byl to český podělánek a špatný vůdce národa i RČS ! A svoji tragédii dokonal později, v r. 1948.To je podstata historického svědectví – o ubohé malosti českého člověka , jeho elit a vlastního státu (degenerace už od dob Bílé Hory). Je třeba věci říct „na rovinu“, byť pravda nezní moc pěkně …

  3. Pane Svatopluk asi byste měl zaskočit k Chocholouškovi, od pondělí se už může, čekárny se otevírají. Vy budete asi z nějaký pěkně konfidentský die Sudetendeutschefamilie.

   1. Pohovořte prosím, jen pro demokratickou vyváženost, taktéž jistě zasvěceně o kolaboraci mnohých „dobrých“ čecháčků s Rusáky, významně od r. 1948 a zejména od r. 1968. Okupace je přeci okupace , zlodějna a ponížení – německá nebo ruská (sovětská), ne ? Nebo ta německá byla špatná a ruská dobrá ?! To je snad už nějaká diagnóza, možná schizofrenie nebo kreténismus, což …

    1. Karel vy jste jenom ubohej lhář, ubožáček na ůrovni dnešních aktivistů.Takovým jednoduchým aktivistům dnešní doba přeje.

    2. Národnost „Rusák“ je mně neznámá. V roce 1968 nás se souhlasem USA a NATO okupoval SSSR a vojska Varšavské smlouvy (v čele SSSR stál tehdy poloviční Ukrajinec a poloviční Kazach Brežněv), to pán neví? Rusko bylo v r. 1968 okupováno stejně jako ČSSR Sovětským svazem. Rusko jako samostatný stát v roce 1968 neexistovalo, ruská vojska byla na českém území naposledy za napoleonských válek a to pomáhala Rakousku.
     Okupace v r. 1968 byla ve srovnání s německou okupací procházkou růžovým sadem, pán je asi slabomyslný když se pokouší mezi obě okupace dávat rovnítko.

     1. Dobrý den,
      píšete že v roce 1968 nás SSSR okupovala se souhlasem USA a NATO.
      Můžete mi prosím sdělit kdy SSSR o tento souhlas s okupací požádala ?
      Můžete prosím také sdělit kdy byl tento souhlas s okupací SSSR udělen?
      to asi nemůžete co??? a pročpak asi???

  4. Pane Malý ,prostě hnus ,jedině by vás omlouvalo, že jste byl dlouhou dobu na druhé straně zeměkoule.

  5. Jakepak ze meli sudetaci pravo na „svuj“ stat?? Takzvane sudety nebyly NIKDY v historii soucasti nemecka a pokud se to tem nemeckym privandrovalcum ci jejich potomkum nelibilo, nikdo jim nebranil odtahnout tam, odkud prisli.
   No a pokud jste snad zastancem myslenky, ze o prislusnosti urciteho uzemi k nejakemu statu ma rozhodovat urcita cast obyvatel, kteri tam zrovna ziji, tak uz se velmi tesim na to, az se za par let casti nemeckych mest zacnou odtrhavat od nemecka a pripojovat se k turecku. Doufam, ze i jejich prava na takove sebeurceni budete tak vehementne podporovat.

 11. Tohle se zastáncům pozmněňování historie líbit nebude- dávají si takovou práci ,aby mladým vštípili, že fašismus v Německu za války podporovalo jen několik nacistů a teď vyjde tohle 🙂

  1. Němci nácky milovali a milujou tajně dodnes, těch pár jedinců co v německých řadách vzdorovalo nestojí vůbec za zmínku. Beneš s pomocí Stalina udělal super skvělou věc i přes překážky západních prolhaných zrádců.

   1. Ano, souhlasím, proto také po válce mnoho nacistů v Německu v klidu dožilo s vysokými důchody. Trestalo se jen vyjímečně a často s velkou prodlevou- viz několik procesů v 70.letech a často to asi bylo až po interpelaci Mossadu:-) resp. Izraelců, jinak dnes se můžeme dočíst , kolik z válečných zrůd po válce v Německu parcovalo jako lékař, učitel, pojišťovák atp.

  2. Ale nejen v ČSSR podporovaly socialismus (bolševického typu, což byl nevlastní bratr nacismu) miliony občanů – a tzv. dobrovolně-povinně, desítky let, v době míru ! A jen v KSČ bylo 1,5 milionu členů (10% obyvatelstva – to neměli nikde !!!). To už jsme vážně zapomněli, na to ponížené a mnohdy ochotně dobrovolné (?) poklonkování Rusákům – bolševikům (tehdy SSSR) ? Já mám dobrou paměť a některé aktuální žvásty čecháčků – tzv. myslitelů mi přijdou docela srandovní – kdyby nešlo o velmi vážnou věc …

   1. Nevým jak to bylo v r.39 a už je málo těch kteří to zažili ale znám vyprávění svých rodičů jak žili v těchto letech a co dnes vyprávějí takzvaní hystorici se jen usmývám neboť tihle historici jsou poplatni své době a tedy bych se rád zeptal co říkáte na to poklonkování dnešních dnů kdy dnešní vládci a ti co by se rádi dostali k vládnutí lezou EU a zámořským mocnostem výte kam a k tomu jste asi taky ten čecháček

   2. Pane Karle , jak jste postižený těmi rusáky ,jak píšete ? Psal jste si deníček ? Myslím ,že dnes jste zase postižený němci . Rozum a rozhled piráta?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *