Untersberg
Foto: Giuseppe Milo, Flickr

Míst, jimž bývá přisuzován magický potenciál, je nespočet. Jedním z nich je hřeben Untersberg v rakouských Alpách. Legendy jej vnímají jako bránu do jiných světů, cestu k nesmrtelnosti nebo sídlo ducha Karla Velikého. Místem byl fascinován i Adolf Hitler, z terasy své rezidence Berghof jej s obdivem i vzrušeným očekáváním paranormálna často pozoroval.


Svatba, na kterou se nezapomíná

Jedna z nejznámějších legend tvrdí, že uvnitř hory dlí duch císaře Karla Velikého. Jeho dlouhý bílý vous pomalu odpočítává čas konečného soudu. Až se jeho bradka dvakrát obtočí kolem mramorového stolu, císař vystoupí z hory a svede bitvu se zlem. Z té vyjde jako vítěz a nastolí období štěstí a blahobytu. Za jeho protivníka někdy bývá označován sám Antikrist a onu bitvu Bible zaznamenává jako soudný den. Po boku slavného císaře budou bojovat andělé, stojící proti démonům.

A právě k této pověře se pojí událost, ke které mělo dojít v roce 1858. V podhůří Untersbergu se údajně konala svatba. Lidé hodovali, víno teklo proudem. Jeden podnapilý muž měl vyzvat legendárního císaře, aby se zjevil a dal novomanželům svatební dar. Císař se neukázal, místo toho spatřili malinkého vousatého mužíka, který je zval do vnitřku hory na mohutnou svatební hostinu. Jak sliboval, tak splnil. Ale čas v hoře plynul odlišně, když hosté prohlédli skrze bránu hory, uviděli svět daleké budoucnosti. Kovoví ptáci, statnější lidé, vše bylo jiné. V zoufalství uprosili skřítka, aby je propustil zpět do jejich doby. Pobavený šotek tak nakonec učinil.

Související:  Alpská železnice Semmering vzbuzuje obdiv i 165 let od svého zprovoznění

Záhadná hora byla vodou na mlýn Hitlerovy posedlosti nadpřirozenem

Nejen časové posuny a zvláštní bytosti. Hora má být se svým rozsáhlým jeskynním systémem doslova pokladnou zvláštních jevů. Untersberg byl významným náboženským místem keltského období. Už tenkrát naši předci zřejmě vytušili, že je zde skrytý tajuplný potenciál.


Legend se chytil i Adolf Hitler, věřil, že hora ukrývá mystické síly, které mu pomohou k vítězství. Věřil také, že je jakýmsi průchodem do jiného světa, snad bájného, možná paralelního. Každopádně zde toužil najít nesmrtelnost. Sama voda, která z jeskyně vytéká, má mít léčivé účinky. V neposlední řadě zde on, i mnozí před ním a beze sporu i po něm, dychtili nalézt poklad nevyčíslitelných rozměrů.

jeskyně
Jeskynní systém v hoře je údajně pokladnou zvláštních jevů. Foto: Volné dílo, Wikimedia

Zčásti výmysl, zčásti k zamyšlení?

Untersberg zůstává i dnes místem otazníků. Mnozí nadšení průzkumníci jej znovu a znovu prohledávají a doufají ve fantastický poznatek. Traduje se, že se lidé v jeho okolí ztrácí a ve vytržení mysli se objevují desítky kilometrů od Untersbergu. Jiní se už nikdy nenajdou. Co za tím vším může stát?

Místo v roce 1992 navštívil sám Dalajláma, nazval jej „spícím drakem“ a „srdeční čakrou světa“. Tím jasně potvrdil výjimečnost hory i její znepokojující potenciál.

Vědci často přicházejí s racionálním vysvětlením. Kolem hory údajně působí magnetické pole, které stojí za podivnými vjemy lidské psychiky, jakési mystické zážitky, které však nemají paranormální podtext.

Související:  Linz, město kultury nedaleko našich hranic

Z části možno též přihlédnout k cykličnosti legend v duchu celoevropské tradice. Hrdinní bojovníci prý čekají na velkou bitvu i jinde. Například vápencový masív Kyffhäuser v Durynsku má ukrývat Fridricha Barbarossu, v našem Blaníku zase odpočívají hrdí rytíři jako poslední naděje národa. Společným faktorem je tu útěcha ve zlých dobách skrze víru v nadpřirozenou vlasteneckou pomoc.

Záhady lákají filmaře

Filmový průmysl vždy vděčně přejímá různá fantastická témata, která vzájemně proplétá a dále rozvíjí. V roce 2017 se objevil film s českým názvem Zajatci času. Jeho děj sice neodkazuje na tajemnou horu Untersberg, ale nabízí vcelku barvitý nástin toho, co se o něm říká. Skupina uvězněná v časoprostoru jeskyně zažívá do značné míry podobné situace, jaké bývají dávány do spojitosti s Untersbergem.

Galerie:

Zdroje: Lingea s. r. o.: Průvodce Salzburg, J. Bauer: Krásná i bezbožná tajemství našich dějin


Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata spjatá s historií, urbexem, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Přidat na Seznam.cz
About Admin

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata spjatá s historií, urbexem, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Similar Posts